609 W Colfax St, Palatine, IL 60067
 
 
 
 
 

About Us

 

Ernie's Auto Service LLC

 
 
Brake Repair | Ernie's Auto Service in Palatine, IL
Spark Plug Replacement | Ernie's Auto Repair in Palatine, IL
 
Engine Repair | Ernie's Auto Service in Palatine, IL
Battery Replacement | Ernie's Auto Service in Palatine, IL